Promóciók
 
 
Velünk játék az ünnep! - Agria Park
Velünk játék az ünnep!

Vegyél részt nyereményjátékunkban és nyerj!

Vásárolj legalább 15.000 Ft értékben november 13. és december 10. között bármelyik üzletünkben, mutasd be a blokkot/blokkokat az Információs Pultnál, és töltsd ki a kapott nyereményszelvényt! Szállj versenybe heti 100.000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalványért, vagy vidd el fődíjunkat: a heti nyeremény mellett egy exkluzív családi fotózás élményével is gazdagabb lehetsz!

Eljött az ideje annak, hogy mi ajándékozzunk, úgyhogy gyere és játssz a szuper nyereményekért!

A tájékoztatás nem teljes körű, a nyereményjáték teljes szabályzatát alább olvashatod.


Az Agria Park / WPR Alfa Kft. által szervezett „Velünk játék az ünnep!” elnevezésű nyereményjáték (2023.11.13-12.10.) részvételi és játékszabályzata

A „Velünk játék az ünnep!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a WPR Alfa Kft. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; e-mail: marketing@agriapark.hu, tel: 06 36 512 401) (a továbbiakban: WPR Alfa Kft. ), aki a Nyereményjátékra vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban közli a Nyereményjátékban részt venni szándékozó személyekkel.

1. A Nyereményjáték célja:

A WPR Alfa Kft. által üzemeltetett Agria Park bevásárlóközpont üzleteinek, vendéglátó- és szolgáltatóegységeinek minél szélesebb körben ismertté, népszerűvé tétele.

2. A Nyereményjáték helye és időtartama:

A Nyereményjátékban kizárólag az Agria Park Bevásárlóközpontban (3300 Eger, Törvényház utca 4.) lehet részt venni 2023. november 13. napján 10.00 órától 2023. december 10. napján 20.00-ig (a továbbiakban: Nyereményjáték Időtartama).

Agria Park Vásárlási Utalvány vásárlására hétfőtől szombatig 10:00-20:00, vasárnap 10:00-18:00 közötti időpontban van lehetőség.

3. Részvételi feltételek:

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékban az a természetes személy vehet részt, aki:

 • magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik vagy magyar állampolgár -
 • 18. életévét betöltötte -
 • cselekvőképes -
 • érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél) rendelkezik -
 • érvényes e-mail címmel rendelkezik -
 • 2023. november 13. és 2023. december 10. között egy nyitvatartási napon belül legalább 15 000 Ft értékben vásárol az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében, ideértve a szolgáltató, vendéglátó egységeket is. A legalább 15 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 15 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Nyereményjátékban. Egy nyitvatartási napon egy üzleten belül történő vásárlásért maximum 2 db Szelvényt lehet kapni, amennyiben az egy üzletben történő vásárlás összege eléri a 30 000 Ft-ot. Nem jár több darab Szelvény abban az esetben, ha az egy nyitvatartási napon egy üzleten belül történt vásárlás összege eléri vagy meghaladja a 45 000 Ft-ot (azaz egy üzletben történő 45 000 forint értékű vásárlás esetén nem jár harmadik darab Szelvény). A vásárlás kizárólag az Agria Park Bevásárlóközpont üzleteiben történhet, online megrendelésnek az üzletekben történő átvétele, ajándékutalvánnyal való fizetés nem minősül a Nyereményjátékban való részvételi felétel szerinti vásárlásnak. A vásárlás történhet készpénzzel, bankkártyával, Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártyával (kizárólag azon üzletek esetében, ahol fizetőeszközként elfogadott), valamint ajándékutalvány vásárlása is vásárlásnak minősül.
 • A játékban nem vehetnek részt a WING Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a Nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.

  4. A Nyereményjáték menete:

  A 1. pontban rögzített feltételeknek eleget tévő személynek az alábbiakat kell teljesítenie, ahhoz, hogy a Nyereményjátékban részt vegyen (a továbbiakban „Résztvevő” ):

 • a vásárlás napján, nyitvatartási időben, a vásárlást igazoló blokkot/blokkokat és az életkort igazoló fényképes hatósági igazolványt bemutatja az Agria Park Bevásárlóközpontban található információs pultnál; -
 • kitölti és aláírja a blokk/blokkok bemutatása után kapott nyereményjáték szelvényt (a továbbiakban: Szelvény), amit kitöltés és aláírás után az Információs Pult mellett kihelyezett gyűjtődobozba helyez. A Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt több Szelvényt is a gyűjtődobozba helyezhet. A gyűjtődobozba dobott Szelvényeken a megadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárul; -
 • a jelen Szabályzatba foglalt feltételeket a Nyereményjáték teljes időtartama alatt betartja.
 • A Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül.

  5. A Nyeremények:

 • 20 db 5000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalvány Bruttó értéke: 100 000 Ft (a továbbiakban: Nyeremény 1. ) •
 • 20 db 5000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalvány Bruttó értéke: 100 000 Ft (a továbbiakban: Nyeremény 2. ) •
 • 20 db 5000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalvány Bruttó értéke: 100 000 Ft (a továbbiakban: Nyeremény 3. ) •
 • 20 db 5000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalvány és 1 db 106 000 Ft + ÁFA értékű exkluzív fotózás a Miss Lulli Decor Stúdiójában
 • Bruttó értéke: 234 620 Ft (a továbbiakban: Fődíj)

  A Nyeremények készpénzre nem válthatók.

  A WPR Alfa Kft. fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket más nyereményekre cserélje.

  6. A sorsolás:

  A gyűjtődobozba a Nyereményjáték időtartama alatt bedobott, helyesen kitöltött Szelvények közül 4 fő nyertes és 4 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A Nyereményjáték időtartama alatt minden héten hétfőn 1 db nyeremény kerül kisorsolásra a Szelvényt a gyűjtődobozba bedobó Résztvevők között, a nyeremények kisorsolása az alábbi időpontokban és sorrendben történik:

 • 2023. november 20., 11:00 (Nyeremény 1.) •
 • 2023. november 27., 11:00 (Nyeremény 2.) •
 • 2023. december 04., 11:00 (Nyeremény 3.) •
 • 2023. december 10., 11:00 (Fődíj)
 • A sorsolás helyszíne: Agria Park Bevásárlóközpont (3300 Eger, Törvényház utca 4.), Agria Park igazgatóság.

  A sorsolás az Agria Park Facebook oldalán ( www.facebook.com/agriapark)

  ) közvetített, élő adás keretein belül történik. A gyűjtődobozból elsőként mindig a Nyertes, másodjára pedig a tartaléknyertes Szelvénye kerül kihúzásra. Az aktuálisan kihúzott Nyertes, illetve tartaléknyertes Szelvénye kihúzás után visszakerül a gyűjtődobozba a 2023. december 10-én 11 órakor történő sorsolás előtt, mivel a Fődíjra az előző sorsolások alkalmával kihúzott Nyertesek, valamint tartaléknyertesek is jogosultak.

  A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes az adott Nyereményt (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) nem veszi át, vagy a nyertes Szelvény bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Nyereményjátékból egyéb okból kizárásra kerül.

  7. Nyertesek értesítése

  A Nyerteseket a WPR Alfa Kft. a Nyereményjáték Szelvényen megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül, illetve külön hozzájárulásuk esetén nevük az Agria Park Bevásárlóközpont Facebook oldalán ( www.facebook.com/agriapark)

  ) is közzé tehető. Nyertesek hozzájárulása esetén az Agria Park marketing munkatársa a Nyeremények átvételéről fotót készít, és azokat közzé teszi az Agria Park Facebook oldalán ( www.facebook.com/agriapark)

  ) A Résztvevő felelős a hozzájáruló nyilatkozatban általa megadott e-mail cím, cím, telefonszám érvényességéért, valamint, hogy a megadott e-mail címen, illetve telefonszámon keresztül kapcsolatot lehessen vele létesíteni.

  A WPR Alfa Kft. kizárja a felelősségét az eredménytelen kézbesítés/értesítésből eredő következményekért.

  8. A Nyeremény átadás-átvétele

  A Nyeremények átadása a Nyertesek értesítése után, a velük egyeztetettek alapján történik a WPR Alfa Kft. által kijelölt időpontban és helyszínen. A nyereményeket Nyertesek személyesen, érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával vehetik át.

  A Nyertes köteles átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával elismerni az általa nyert Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj ) átvételét.

  A WPR Alfa Kft. jogosult megtagadni az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átadását, amennyiben a Nyertes a személyazonosság azonosítását, vagy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja.

  Amennyiben a Nyertes nem jelenik meg az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvétele céljából, úgy a Nyertesnek még 2 (kettő) munkanap áll a rendelkezésére az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvételére a WPR Alfa Kft.-vel előzetesen egyeztettek szerint. Amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el, úgy ezt követően az eredeti Nyertes nem válik jogosulttá az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvételére, hanem a WPR Alfa Kft. a tartaléknyertest értesíti az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvételének lehetőségéről és módjáról.

  A WPR Alfa Kft. kizárja a Nyereményjátékból azt a játékost, aki a Szelvényt tévesen, hiányosan, vagy nyilvánvalóan hamis adattal töltötte ki. Ebből az okból eredően a WPR Alfa Kft.-t semmilyen felelősség, kötelezettség nem terheli.

  A Fődíj esetében felmerülő adó – és járulékvonzatokat a WPR Alfa Kft. viseli.

  9. Adatkezelés, adatvédelem

  9.1. Adatkezelő:

  Név: WPR Alfa Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.

  Cégjegyzékszám: 01-09-739539

  Adószám: 13520096-2-43

  9.2. A WPR Alfa végzi a Résztvevők személyes adatainak kezelését a Nyereményjáték lebonyolítása és a Nyeremények átadása céljából. A Nyertesek adatait a WPR Alfa Kft. a Nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

  9.3. Adatkezelés jogalapja: a Résztvevő hozzájárulása, illetve a Nyertesek adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség teljesítése.

  9.4. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait a Nyereményjátékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a WPR Alfa Kft. nem ismeri a Résztvevő adatait, így a Résztvevő nem tud részt venni a játékban.

  9.5. A kezelt adatok köre: a Résztvevő neve, e-mail címe, címe, telefonszáma.

  9.6. A Résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de a Nyertesek tudomásul veszik, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve, ha személyes adataiknak törlését a Nyeremény átadását megelőzően kérik, a Nyereményre nem tarthatnak igényt.

  9.7. Az adatkezelés időtartama:

  A Nyertesek személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

  A Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a Résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek.

  A Résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését.

  A megadott személyes adatai törlését bármely Résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a WPR Alfa Kft. a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni.

  Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását.

  Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

  9.8. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmek a WPR Alfa Kft.-hez tartozó marketing@agriapark.hu e-mail címre nyújthatók be vagy postán a 3300 Eger, Törvényház utca 4. címre küldhetők meg.

  9.9. A WPR Alfa Kft. az adatkezelés körében adatfeldolgozót nem vesz igénybe, azonban jogosult a későbbiekben adatfeldolgozó igénybevételére, amelyről a Játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Résztvevőket.

  9.10. A megadott személyes adatokat a WPR Alfa Kft. dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a Nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A WPR Alfa Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

  9.11. A WPR Alfa Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. A WPR Alfa Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

  9.12. Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

  9.13. A Lebonyolító vagy Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a Játékos adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. ( ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

  9.14. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

  A WPR Alfa Kft. Nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályzata, valamint jelen szabályzat elérhető az Agria Park földszintjén található Információs pultban, valamint a www.agriapark.hu/adatvedelem .php és a www.agriapark.hu/promociok.phpoldalakon.

  10. Felelősség kizárás

  A Résztvevő által megadott adatok hiányossága, valótlansága miatt, továbbá a kapcsolatfelvétel meghiúsulása, ill. az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvételének meghiúsulásáért a WPR Alfa Kft. nem vállal felelősséget, az ebből eredő hátrányos következményeket a Résztvevők maguk viselik.

  A WPR Alfa Kft. kizárja felelősségét az adott Nyereménnyel (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) kapcsolatosan felmerült minden szavatossági, jótállási igényért.

  11. A Szabályzat érvényessége és módosításának lehetősége

  A WPR Alfa Kft. fenntartja magának a jogot, hogy már meghirdetett, folyamatban lévő, aktuális nyereményjáték időtartamát módosítsa vagy azt megszüntesse. Társaságunk továbbá fenntartja magának a jogot arra is, hogy a Nyereményjáték Szabályzatát megváltoztassa, azonban a változtatás tényét minden esetben közli Instagram oldalán és/vagy Facebook oldalán az új Szabályzat hatályba lépésének időpontjával együtt.

  12. Egyéb rendelkezések

  A Nyereményjátékban való részvétellel, az arra történő jelentkezéssel a Résztvevő automatikusan elfogadja jelen Szabályzat minden egyes pontját.

  Kelt: Eger 2023. november 6.

  Velünk játék az ünnep!

  Vegyél részt nyereményjátékunkban és nyerj!

  Vásárolj legalább 15.000 Ft értékben november 13. és december 10. között bármelyik üzletünkben, mutasd be a blokkot/blokkokat az Információs Pultnál, és töltsd ki a kapott nyereményszelvényt! Szállj versenybe heti 100.000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalványért, vagy vidd el fődíjunkat: a heti nyeremény mellett egy exkluzív családi fotózás élményével is gazdagabb lehetsz!

  Eljött az ideje annak, hogy mi ajándékozzunk, úgyhogy gyere és játssz a szuper nyereményekért!

  A tájékoztatás nem teljes körű, a nyereményjáték teljes szabályzatát alább olvashatod.


  Az Agria Park / WPR Alfa Kft. által szervezett „Velünk játék az ünnep!” elnevezésű nyereményjáték (2023.11.13-12.10.) részvételi és játékszabályzata

  A „Velünk játék az ünnep!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a WPR Alfa Kft. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; e-mail: marketing@agriapark.hu, tel: 06 36 512 401) (a továbbiakban: WPR Alfa Kft. ), aki a Nyereményjátékra vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban közli a Nyereményjátékban részt venni szándékozó személyekkel.

  1. A Nyereményjáték célja:

  A WPR Alfa Kft. által üzemeltetett Agria Park bevásárlóközpont üzleteinek, vendéglátó- és szolgáltatóegységeinek minél szélesebb körben ismertté, népszerűvé tétele.

  2. A Nyereményjáték helye és időtartama:

  A Nyereményjátékban kizárólag az Agria Park Bevásárlóközpontban (3300 Eger, Törvényház utca 4.) lehet részt venni 2023. november 13. napján 10.00 órától 2023. december 10. napján 20.00-ig (a továbbiakban: Nyereményjáték Időtartama).

  Agria Park Vásárlási Utalvány vásárlására hétfőtől szombatig 10:00-20:00, vasárnap 10:00-18:00 közötti időpontban van lehetőség.

  3. Részvételi feltételek:

  A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékban az a természetes személy vehet részt, aki:

 • magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik vagy magyar állampolgár -
 • 18. életévét betöltötte -
 • cselekvőképes -
 • érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél) rendelkezik -
 • érvényes e-mail címmel rendelkezik -
 • 2023. november 13. és 2023. december 10. között egy nyitvatartási napon belül legalább 15 000 Ft értékben vásárol az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében, ideértve a szolgáltató, vendéglátó egységeket is. A legalább 15 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 15 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Nyereményjátékban. Egy nyitvatartási napon egy üzleten belül történő vásárlásért maximum 2 db Szelvényt lehet kapni, amennyiben az egy üzletben történő vásárlás összege eléri a 30 000 Ft-ot. Nem jár több darab Szelvény abban az esetben, ha az egy nyitvatartási napon egy üzleten belül történt vásárlás összege eléri vagy meghaladja a 45 000 Ft-ot (azaz egy üzletben történő 45 000 forint értékű vásárlás esetén nem jár harmadik darab Szelvény). A vásárlás kizárólag az Agria Park Bevásárlóközpont üzleteiben történhet, online megrendelésnek az üzletekben történő átvétele, ajándékutalvánnyal való fizetés nem minősül a Nyereményjátékban való részvételi felétel szerinti vásárlásnak. A vásárlás történhet készpénzzel, bankkártyával, Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártyával (kizárólag azon üzletek esetében, ahol fizetőeszközként elfogadott), valamint ajándékutalvány vásárlása is vásárlásnak minősül.
 • A játékban nem vehetnek részt a WING Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a Nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.

  4. A Nyereményjáték menete:

  A 1. pontban rögzített feltételeknek eleget tévő személynek az alábbiakat kell teljesítenie, ahhoz, hogy a Nyereményjátékban részt vegyen (a továbbiakban „Résztvevő” ):

 • a vásárlás napján, nyitvatartási időben, a vásárlást igazoló blokkot/blokkokat és az életkort igazoló fényképes hatósági igazolványt bemutatja az Agria Park Bevásárlóközpontban található információs pultnál; -
 • kitölti és aláírja a blokk/blokkok bemutatása után kapott nyereményjáték szelvényt (a továbbiakban: Szelvény), amit kitöltés és aláírás után az Információs Pult mellett kihelyezett gyűjtődobozba helyez. A Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt több Szelvényt is a gyűjtődobozba helyezhet. A gyűjtődobozba dobott Szelvényeken a megadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárul; -
 • a jelen Szabályzatba foglalt feltételeket a Nyereményjáték teljes időtartama alatt betartja.
 • A Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül.

  5. A Nyeremények:

 • 20 db 5000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalvány Bruttó értéke: 100 000 Ft (a továbbiakban: Nyeremény 1. ) •
 • 20 db 5000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalvány Bruttó értéke: 100 000 Ft (a továbbiakban: Nyeremény 2. ) •
 • 20 db 5000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalvány Bruttó értéke: 100 000 Ft (a továbbiakban: Nyeremény 3. ) •
 • 20 db 5000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalvány és 1 db 106 000 Ft + ÁFA értékű exkluzív fotózás a Miss Lulli Decor Stúdiójában
 • Bruttó értéke: 234 620 Ft (a továbbiakban: Fődíj)

  A Nyeremények készpénzre nem válthatók.

  A WPR Alfa Kft. fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket más nyereményekre cserélje.

  6. A sorsolás:

  A gyűjtődobozba a Nyereményjáték időtartama alatt bedobott, helyesen kitöltött Szelvények közül 4 fő nyertes és 4 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A Nyereményjáték időtartama alatt minden héten hétfőn 1 db nyeremény kerül kisorsolásra a Szelvényt a gyűjtődobozba bedobó Résztvevők között, a nyeremények kisorsolása az alábbi időpontokban és sorrendben történik:

 • 2023. november 20., 11:00 (Nyeremény 1.) •
 • 2023. november 27., 11:00 (Nyeremény 2.) •
 • 2023. december 04., 11:00 (Nyeremény 3.) •
 • 2023. december 10., 11:00 (Fődíj)
 • A sorsolás helyszíne: Agria Park Bevásárlóközpont (3300 Eger, Törvényház utca 4.), Agria Park igazgatóság.

  A sorsolás az Agria Park Facebook oldalán ( www.facebook.com/agriapark)

  ) közvetített, élő adás keretein belül történik. A gyűjtődobozból elsőként mindig a Nyertes, másodjára pedig a tartaléknyertes Szelvénye kerül kihúzásra. Az aktuálisan kihúzott Nyertes, illetve tartaléknyertes Szelvénye kihúzás után visszakerül a gyűjtődobozba a 2023. december 10-én 11 órakor történő sorsolás előtt, mivel a Fődíjra az előző sorsolások alkalmával kihúzott Nyertesek, valamint tartaléknyertesek is jogosultak.

  A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes az adott Nyereményt (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) nem veszi át, vagy a nyertes Szelvény bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Nyereményjátékból egyéb okból kizárásra kerül.

  7. Nyertesek értesítése

  A Nyerteseket a WPR Alfa Kft. a Nyereményjáték Szelvényen megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül, illetve külön hozzájárulásuk esetén nevük az Agria Park Bevásárlóközpont Facebook oldalán ( www.facebook.com/agriapark)

  ) is közzé tehető. Nyertesek hozzájárulása esetén az Agria Park marketing munkatársa a Nyeremények átvételéről fotót készít, és azokat közzé teszi az Agria Park Facebook oldalán ( www.facebook.com/agriapark)

  ) A Résztvevő felelős a hozzájáruló nyilatkozatban általa megadott e-mail cím, cím, telefonszám érvényességéért, valamint, hogy a megadott e-mail címen, illetve telefonszámon keresztül kapcsolatot lehessen vele létesíteni.

  A WPR Alfa Kft. kizárja a felelősségét az eredménytelen kézbesítés/értesítésből eredő következményekért.

  8. A Nyeremény átadás-átvétele

  A Nyeremények átadása a Nyertesek értesítése után, a velük egyeztetettek alapján történik a WPR Alfa Kft. által kijelölt időpontban és helyszínen. A nyereményeket Nyertesek személyesen, érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával vehetik át.

  A Nyertes köteles átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával elismerni az általa nyert Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj ) átvételét.

  A WPR Alfa Kft. jogosult megtagadni az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átadását, amennyiben a Nyertes a személyazonosság azonosítását, vagy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja.

  Amennyiben a Nyertes nem jelenik meg az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvétele céljából, úgy a Nyertesnek még 2 (kettő) munkanap áll a rendelkezésére az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvételére a WPR Alfa Kft.-vel előzetesen egyeztettek szerint. Amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el, úgy ezt követően az eredeti Nyertes nem válik jogosulttá az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvételére, hanem a WPR Alfa Kft. a tartaléknyertest értesíti az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvételének lehetőségéről és módjáról.

  A WPR Alfa Kft. kizárja a Nyereményjátékból azt a játékost, aki a Szelvényt tévesen, hiányosan, vagy nyilvánvalóan hamis adattal töltötte ki. Ebből az okból eredően a WPR Alfa Kft.-t semmilyen felelősség, kötelezettség nem terheli.

  A Fődíj esetében felmerülő adó – és járulékvonzatokat a WPR Alfa Kft. viseli.

  9. Adatkezelés, adatvédelem

  9.1. Adatkezelő:

  Név: WPR Alfa Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.

  Cégjegyzékszám: 01-09-739539

  Adószám: 13520096-2-43

  9.2. A WPR Alfa végzi a Résztvevők személyes adatainak kezelését a Nyereményjáték lebonyolítása és a Nyeremények átadása céljából. A Nyertesek adatait a WPR Alfa Kft. a Nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

  9.3. Adatkezelés jogalapja: a Résztvevő hozzájárulása, illetve a Nyertesek adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség teljesítése.

  9.4. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait a Nyereményjátékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a WPR Alfa Kft. nem ismeri a Résztvevő adatait, így a Résztvevő nem tud részt venni a játékban.

  9.5. A kezelt adatok köre: a Résztvevő neve, e-mail címe, címe, telefonszáma.

  9.6. A Résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de a Nyertesek tudomásul veszik, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve, ha személyes adataiknak törlését a Nyeremény átadását megelőzően kérik, a Nyereményre nem tarthatnak igényt.

  9.7. Az adatkezelés időtartama:

  A Nyertesek személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

  A Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a Résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek.

  A Résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését.

  A megadott személyes adatai törlését bármely Résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a WPR Alfa Kft. a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni.

  Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását.

  Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

  9.8. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmek a WPR Alfa Kft.-hez tartozó marketing@agriapark.hu e-mail címre nyújthatók be vagy postán a 3300 Eger, Törvényház utca 4. címre küldhetők meg.

  9.9. A WPR Alfa Kft. az adatkezelés körében adatfeldolgozót nem vesz igénybe, azonban jogosult a későbbiekben adatfeldolgozó igénybevételére, amelyről a Játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Résztvevőket.

  9.10. A megadott személyes adatokat a WPR Alfa Kft. dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a Nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A WPR Alfa Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

  9.11. A WPR Alfa Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. A WPR Alfa Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

  9.12. Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

  9.13. A Lebonyolító vagy Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a Játékos adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. ( ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

  9.14. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

  A WPR Alfa Kft. Nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályzata, valamint jelen szabályzat elérhető az Agria Park földszintjén található Információs pultban, valamint a www.agriapark.hu/adatvedelem .php és a www.agriapark.hu/promociok.phpoldalakon.

  10. Felelősség kizárás

  A Résztvevő által megadott adatok hiányossága, valótlansága miatt, továbbá a kapcsolatfelvétel meghiúsulása, ill. az adott Nyeremény (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) átvételének meghiúsulásáért a WPR Alfa Kft. nem vállal felelősséget, az ebből eredő hátrányos következményeket a Résztvevők maguk viselik.

  A WPR Alfa Kft. kizárja felelősségét az adott Nyereménnyel (Nyeremény 1., Nyeremény 2., Nyeremény 3. vagy Fődíj) kapcsolatosan felmerült minden szavatossági, jótállási igényért.

  11. A Szabályzat érvényessége és módosításának lehetősége

  A WPR Alfa Kft. fenntartja magának a jogot, hogy már meghirdetett, folyamatban lévő, aktuális nyereményjáték időtartamát módosítsa vagy azt megszüntesse. Társaságunk továbbá fenntartja magának a jogot arra is, hogy a Nyereményjáték Szabályzatát megváltoztassa, azonban a változtatás tényét minden esetben közli Instagram oldalán és/vagy Facebook oldalán az új Szabályzat hatályba lépésének időpontjával együtt.

  12. Egyéb rendelkezések

  A Nyereményjátékban való részvétellel, az arra történő jelentkezéssel a Résztvevő automatikusan elfogadja jelen Szabályzat minden egyes pontját.

  Kelt: Eger 2023. november 6.

  Velünk játék az ünnep! - Agria Park
  Találat
  vásárlási utalvány
  látványosságok
  megközelíthetőség
  IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
  Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
  Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
  AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES
  vásárlási utalvány
  látványosságok
  megközelíthetőség
  IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
  Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
  Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
  AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES
  vásárlási utalvány
  látványosságok
  megközelíthetőség
  IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
  Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
  Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
  AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES