Promóciók
ÉLMÉNYKONCERT KIZÁRÓLAG AZ AGRIA PARK VÁSÁRLÓINAK! - Agria Park
ÉLMÉNYKONCERT KIZÁRÓLAG AZ AGRIA PARK VÁSÁRLÓINAK!

Vásárolj legalább 20 000 Ft értékben 2019. június 15. és augusztus 14. között az Agria Park üzleteiben, és vedd át a Sörfeszt 0. napjára, 1 főre szóló tiszteletjegyed az információs pultnál! A 0. napon a belépés csak érvényes tiszteletjegy birtokában lehetséges. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek a www.agriapark.hu weboldalon és az Információs pultnál. A rendezvényre vonatkozó adatvédelmi szabályzat elérhető ide kattintva.

 

 

 

A WPR Alfa Kft. „Sörfeszt 2019. 0. nap – Magna Cum Laude koncert” promóció szabályzata

 1. SZERVEZŐ

A „Sörfeszt 2019. 0. nap – Magna Cum Laude koncert” elnevezésű promóció (továbbiakban: „Promóció”) szervezője az Agria Park Bevásárlóközpont kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, a WPR Alfa Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7., a továbbiakban: „Szervező”)

 1. A PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

A Promócióban Vásárlóként részt vehet (továbbiakban: „Vásárló”) - bármely természetes személy, aki a Promóció időtartama alatt egy naptári napon belül legalább 20 000 Ft értékben vásárol az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében. (A legalább 20 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 20 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban.)

 1. PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

A Promóció 2019. június 15. napjától kezdődik és 2019. augusztus 14. napjáig, illetve a promóciós jegykészlet erejéig tart.

 1. A PROMÓCIÓ MENETE

4.1. Az a Vásárló, aki a Promóció időtartama alatt egy naptári napon legalább 20 000 Ft értékben vásárolt az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében (A legalább 20 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 20 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban.) és a vásárlást igazoló blokkot/blokkokat bemutatja nyitvatartási időben a bevásárlóközpontban található információs pultnál, kitölti és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, 1 db 1 fő belépésére jogosító ajándék tiszteletjegyet kap a Sörfeszt elnevezésű rendezvény 0. napján, azaz 2019. augusztus 15-én megrendezésre kerülő Magna Cum Laude koncertre. A rendezvényre a jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, maximum 1 200 db.

A koncert időpontja és helyszíne:

2019. augusztus 15. 20.00, Agria Park Díszkert - 3300 Eger, Törvényház út 4.

4.2 A Vásárlónak a jegy átvétele előtt szükséges kitöltenie egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, melyben meg kell adnia a hivatalos nevét, anyja nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, valamint kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a WPR Alfa Kft. (Agria Park) adatvédelmi szabályzatát. Ennek hiányában a Szervező nem tud promóciós tiszteletjegyet átadni a Vásárlónak.

 1. A TISZTELETJEGY

A tiszteletjegy 1 fő belépésére jogosít fel a Sörfeszt elnevezésű rendezvény 0. napján, azaz 2019. augusztus 15-én megrendezésre kerülő Magna Cum Laude koncertre, pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb ajándékot.

 1. A TISZTELETJEGGYEL KAPCSOLATOS DÍJFIZETÉSEK

A jelen promócióban részt vevő vásárlókat a tiszteletjegyekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A promóció időpontjában hatályos Szja törvény 1. számú melléklet 8.28 pontja szerint a Szervező személyenként az adóévben a minimálbér összegének mértékéig adómentesen adhatja a kulturális eseményre jogosító belépőket. A tiszteletjegyek átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a promócióban résztvevő vásárlót terhelik.

 1. NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELEM

A nyereményjáték során a Társaság a résztvevők személyes adatait rögzíti, amelyből adatbázist épít.

A Társaság minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt a tájékoztató elérhetővé tételével vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás kifejezett megadását elősegítő és azt bizonyító ún. check box használatával éri el.

Abban az esetben, amennyiben az érintett nem elektronikusan, hanem papíralapon adja meg az adatait, úgy a papíron szerepel a tájékoztatás az adatkezelésről, amihez az érintett azzal járul hozzá, hogy kitölti az adatfelvételi lapot.

A nyereményjátékról minden esetben játékszabályzat készül, amelyet a nyereményjátékra történő jelentkezés során a játékra regisztrálók megismerhetnek.

Adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása

Kezelt adatok köre: játékra jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje: a nyereményjáték lebonyolításáig

Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 1. RENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELEM

Adatvédelmi tájékoztató a rendezvény szervezője által a rendezvényen készített képfelvételekről, a felvételek honlapon és a helyi reklámhordozókon történő megjelenéséről.

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, mint Adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a rendezvény szervezője a saját elektronikus hírlevelében fogja közzétenni.  Jelen rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számít. A Ptk. 2:48. §-a szerint:

„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”

Amennyiben ezen tevékenysége során a Társaság harmadik fél személyes adatát kezeli (így különösen az érintett neve, tevékenységével kapcsolatos adatok, képmása), úgy Társaság minden esetben részletes tájékoztatásban részesíti az érintetteket és a fényképfelvétel elkészítése előtt minden esetben felhívja az érintettek figyelmét a fénykép készítésére.

Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre való belépéskor a szervezőknek (+36 20 970 7107, +36 20 248 4505 telefonszámok egyikén) jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását az Adatkezelő.

Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is, melyet e-mailben is megtehet, a marketing@agriapark.hu címre küldött üzenettel az adatvédelmi felelős felé.

Adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek készítése és felhasználása

Kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2: 48 § (1) és (2) bekezdése

Adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolt esetben ezen feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, illetve a Promóciótól elálljon.

 

Eger, 2019. június 5.

WPR Alfa Kft.

Szervező

ÉLMÉNYKONCERT KIZÁRÓLAG AZ AGRIA PARK VÁSÁRLÓINAK!

Vásárolj legalább 20 000 Ft értékben 2019. június 15. és augusztus 14. között az Agria Park üzleteiben, és vedd át a Sörfeszt 0. napjára, 1 főre szóló tiszteletjegyed az információs pultnál! A 0. napon a belépés csak érvényes tiszteletjegy birtokában lehetséges. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek a www.agriapark.hu weboldalon és az Információs pultnál. A rendezvényre vonatkozó adatvédelmi szabályzat elérhető ide kattintva.

ÉLMÉNYKONCERT KIZÁRÓLAG AZ AGRIA PARK VÁSÁRLÓINAK! - Agria Park

 

 

 

A WPR Alfa Kft. „Sörfeszt 2019. 0. nap – Magna Cum Laude koncert” promóció szabályzata

 1. SZERVEZŐ

A „Sörfeszt 2019. 0. nap – Magna Cum Laude koncert” elnevezésű promóció (továbbiakban: „Promóció”) szervezője az Agria Park Bevásárlóközpont kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, a WPR Alfa Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7., a továbbiakban: „Szervező”)

 1. A PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

A Promócióban Vásárlóként részt vehet (továbbiakban: „Vásárló”) - bármely természetes személy, aki a Promóció időtartama alatt egy naptári napon belül legalább 20 000 Ft értékben vásárol az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében. (A legalább 20 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 20 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban.)

 1. PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

A Promóció 2019. június 15. napjától kezdődik és 2019. augusztus 14. napjáig, illetve a promóciós jegykészlet erejéig tart.

 1. A PROMÓCIÓ MENETE

4.1. Az a Vásárló, aki a Promóció időtartama alatt egy naptári napon legalább 20 000 Ft értékben vásárolt az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében (A legalább 20 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 20 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban.) és a vásárlást igazoló blokkot/blokkokat bemutatja nyitvatartási időben a bevásárlóközpontban található információs pultnál, kitölti és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, 1 db 1 fő belépésére jogosító ajándék tiszteletjegyet kap a Sörfeszt elnevezésű rendezvény 0. napján, azaz 2019. augusztus 15-én megrendezésre kerülő Magna Cum Laude koncertre. A rendezvényre a jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, maximum 1 200 db.

A koncert időpontja és helyszíne:

2019. augusztus 15. 20.00, Agria Park Díszkert - 3300 Eger, Törvényház út 4.

4.2 A Vásárlónak a jegy átvétele előtt szükséges kitöltenie egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, melyben meg kell adnia a hivatalos nevét, anyja nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, valamint kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a WPR Alfa Kft. (Agria Park) adatvédelmi szabályzatát. Ennek hiányában a Szervező nem tud promóciós tiszteletjegyet átadni a Vásárlónak.

 1. A TISZTELETJEGY

A tiszteletjegy 1 fő belépésére jogosít fel a Sörfeszt elnevezésű rendezvény 0. napján, azaz 2019. augusztus 15-én megrendezésre kerülő Magna Cum Laude koncertre, pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb ajándékot.

 1. A TISZTELETJEGGYEL KAPCSOLATOS DÍJFIZETÉSEK

A jelen promócióban részt vevő vásárlókat a tiszteletjegyekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A promóció időpontjában hatályos Szja törvény 1. számú melléklet 8.28 pontja szerint a Szervező személyenként az adóévben a minimálbér összegének mértékéig adómentesen adhatja a kulturális eseményre jogosító belépőket. A tiszteletjegyek átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a promócióban résztvevő vásárlót terhelik.

 1. NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELEM

A nyereményjáték során a Társaság a résztvevők személyes adatait rögzíti, amelyből adatbázist épít.

A Társaság minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt a tájékoztató elérhetővé tételével vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás kifejezett megadását elősegítő és azt bizonyító ún. check box használatával éri el.

Abban az esetben, amennyiben az érintett nem elektronikusan, hanem papíralapon adja meg az adatait, úgy a papíron szerepel a tájékoztatás az adatkezelésről, amihez az érintett azzal járul hozzá, hogy kitölti az adatfelvételi lapot.

A nyereményjátékról minden esetben játékszabályzat készül, amelyet a nyereményjátékra történő jelentkezés során a játékra regisztrálók megismerhetnek.

Adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása

Kezelt adatok köre: játékra jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje: a nyereményjáték lebonyolításáig

Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 1. RENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELEM

Adatvédelmi tájékoztató a rendezvény szervezője által a rendezvényen készített képfelvételekről, a felvételek honlapon és a helyi reklámhordozókon történő megjelenéséről.

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, mint Adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a rendezvény szervezője a saját elektronikus hírlevelében fogja közzétenni.  Jelen rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számít. A Ptk. 2:48. §-a szerint:

„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”

Amennyiben ezen tevékenysége során a Társaság harmadik fél személyes adatát kezeli (így különösen az érintett neve, tevékenységével kapcsolatos adatok, képmása), úgy Társaság minden esetben részletes tájékoztatásban részesíti az érintetteket és a fényképfelvétel elkészítése előtt minden esetben felhívja az érintettek figyelmét a fénykép készítésére.

Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre való belépéskor a szervezőknek (+36 20 970 7107, +36 20 248 4505 telefonszámok egyikén) jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását az Adatkezelő.

Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is, melyet e-mailben is megtehet, a marketing@agriapark.hu címre küldött üzenettel az adatvédelmi felelős felé.

Adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek készítése és felhasználása

Kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2: 48 § (1) és (2) bekezdése

Adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolt esetben ezen feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, illetve a Promóciótól elálljon.

 

Eger, 2019. június 5.

WPR Alfa Kft.

Szervező

Találat
vásárlási utalvány
látványosságok
megközelíthetőség
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES
vásárlási utalvány
látványosságok
megközelíthetőség
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES
vásárlási utalvány
látványosságok
megközelíthetőség
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES